REFERENCJE. Poznaj opinie na temat mojej pracy.

Referencje:

Z prawdziwą satysfakcją przedstawiam opinie na temat mojej pracy. To wielki zaszczyt móc uczestniczyć w rozwoju tak wielu wspaniałych osób. Wszystkim życzliwym i zadowolonym klientom bardzo gorąco dziękuję za ich rekomendację.

“Profesjonalizm, spokój, cierpliwość, uważność, umiejętność słuchania, wyczucie, ciepło. Tak w skrócie można opisać Piotra. Znamy się kilka lat i kontakt z Piotrem podczas coachingu, niezmiennie dawał mi poczucie bezpieczeństwa i pewności, że będzie dobrze. Zaczęliśmy pracować w trudnym dla mnie czasie, kiedy ważyły się moje sprawy zawodowe i kiedy zaczęłam tracić wiarę we własne kompetencje i wyobrażenia o przyszłości. Jego wnikliwe pytania, których człowiek nie ma odwagi sobie zadać, wspólne rozmowy, zadania do wykonania sprawiły, że dostrzegłam aspekty, z których dotychczas nie zdawałam sobie sprawy. Bardzo ułatwiły mi pracę nad sobą i problematycznymi kwestiami. Tego oczekiwałam od coachingu i to otrzymałam.

Czułam, że jestem w dobrych rękach i mam do czynienia z profesjonalistą, który wykonuje swoją pracę z pasją. Piotr jest kimś w rodzaju dobrego ducha, który towarzyszy podczas sesji, słucha, pomaga zrozumieć siebie, wskazuje nowe ścieżki.”

Magda, Manager

“Z Piotrem Menciną spotkałam się podczas kursu „Praktyk NLP – 60 edycja”, na którym to kursie był jednym z wykładowców. Piotr jest osobą niezwykle otwartą, przyjazną, ma łatwość nawiązywania kontaktów z grupą i dar przekazywania wiedzy. Dzięki wielorakim zainteresowaniom i pasjom, o których opowiadał nam podczas przerw, jest też bardzo interesującym człowiekiem. Jego profesjonalne podejście, kompetencje i kreatywność podczas prowadzonych zajęć były dla mnie w pełni satysfakcjonujące. W sposób niezwykle atrakcyjny przekazywał nam wiedzę, a co niebywale istotne dla mnie, przekazywana teoria nie przyćmiła praktyki,
która stanowiła właściwą i rozbudowaną część szkolenia. Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez Piotra to czysta przyjemność i niewymierna korzyść dla własnego rozwoju. Dziękuję Piotrze raz jeszcze.”

Katarzyna,
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Warszawie

“Podczas kursu Praktyk NLP odbywającego się od października 2019 do marca 2020, miałem przyjemność uczestniczyć w 2 modułach (4 dni zajęć) prowadzonych przez p. Piotra Mencinę. Zajęcia były prowadzone w sposób niezwykle profesjonalny a zarazem wciągający słuchaczy i interesujący. Prowadzący był doskonale przygotowany do zajęć, omawiając zagadnienia w sposób merytoryczny, szczegółowy a także pokazujący zastosowanie danego materiału /strategii/ techniki w różnych, praktycznych sytuacjach. Materiał wzbogacony był o ciekawe metafory i dygresje a także zadania integracyjne. Z jakości zajęć byłem bardzo zadowolony i z przyjemnością wziąłbym udział w kolejnych zajęciach, dlatego z czystym sumieniem mogę polecić p. Piotra jako wykładowcę.”

Marcin, Dyrektor Działu Handlowego

“Piotra poznałam na kursie Praktyk NLP w Polskim Instytucie NLP, gdzie był jednym z trenerów. Zajęcia przez niego prowadzone cechowały się głęboką wiedzą merytoryczną, imponującym warsztatem i rzadką zdolnością przekazu, ale też dużą uważnością na każdego z uczestników. Piotr to profesjonalista, zawsze świetnie przygotowany, z pełnym zaangażowaniem i pasją dzieli się swoją wiedzą, i potrafi sprawić, że przyswajanie nawet zawiłych technik czy narzędzi jest po prostu przyjemnością. Z pełną odpowiedzialnością rekomenduję współpracę z Piotrem, zarówno przyszłym pracodawcom jak i uczestnikom szkoleń.” 

Jolanta, lektor jęz.angielskiego, trener Cambridge CELTA, i nauczyciel EAP na Uniwersytecie
w Durham

Z przyjemnością rekomenduję pana Piotra Mencinę jako specjalistę w dziedzinie komunikacji. Pracę pana Piotra Menciny w zespole moich doradców oceniam jako profesjonalną, inspirującą i bardzo skuteczną.”

Wicemarszałek Sejmu

Pan Piotr Mencina prowadzi od 2002 roku zajęcia ze studentami w ramach Podyplomowego Studium Public Ralations. Zajęcia prowadzone przez pana Mencinę uzyskują wysoką ocenę studentów.”

Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

“Dziekanat Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, zaświadcza, że Pan Piotr Mencina prowadził w latach 2002-2015 zajęcia na Studiach Podyplomowych Public Relations w zakresie Metod twórczego rozwiązywania problemów oraz Automotywacji. Zajęcia zostały przez słuchaczy ocenione w ankietach ewaluacyjnych jako interesujące, profesjonalnie przygotowane i inspirujące.” 

Kierownik Studiów Podyplomowych Public Relations

Rekomendujemy pana Piotra Mencinę jako profesjonalnego coacha posiadającego wysokie umiejętności zawodowe oraz jako rzetelnego partnera. Dzięki realizacji projektu coachingowego poprawiła się komunikacja i współpraca w Uczelni, a osoby biorące udział w spotkaniach osiągnęły zakładane cele.”

Mieczysław, Wiceprezydent Uczelni

Pan Piotr Mencina przygotował i zrealizował dwie sesje szkoleniowe dla naszych Liderów na Farmie Coachingu. Zajęcia prowadzone były głównie w formie gier zespołowych, co spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem uczestników spotkania. Na miejscu uczestnicy mieli do dyspozycji pięknie położony ośrodek szkoleniowy bardzo dobrze przygotowany do zajęć szkoleniowych jak i części integracyjnej, wyposażony w sprzęt sportowo-rekreacyjny, opiekę trenera i instruktora wspierającego. Dla uczestników zostały przygotowane pyszne domowe posiłki, dzień na Farmie zakończył się ogniskiem integracyjnym. Obydwa spotkania na Farmie zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników. Planujemy dalsze kontynuowanie tego projektu. Z przyjemnością możemy polecić pana Piotra Mencinę jako profesjonalnego trenera i sprawnego organizatora. Polecamy również pięknie położoną Farmę Coachingu, znakomitą na sesje szkoleniowe lub wyjazdy integracyjne.”

„Miałam przyjemność wzięcia udziału w 6-ciu sesjach coachingowych prowadzonych przez pana Piotra Mencinę. Forma prowadzonych zajęć, otwartość na dyskusję, duża wiedza praktyczna oraz atmosfera zaufania i partnerstwa pozwoliły mi pogłębić omawiane zagadnienia oraz czuć się bezpiecznie i komfortowo. Wspólne dyskusje, porównywanie różnych sposobów działania, analizy sytuacji pozwoliły mi na podejmowanie trafniejszych decyzji oraz poznanie swoich naturalnych zasobów, talentów i umiejętności ich wykorzystania. Poza tym wskazały mi, jak mogę radzić sobie z sytuacjami trudnymi i efektywniej rozwiązywać konflikty. Jestem usatysfakcjonowana osiągniętym wynikiem, szczerze polecam Pana Piotra jako kompetentnego coacha pracującego z pasją i ogromnym zaangażowaniem.”

Wiesława, Dyrektor Działu Spraw Osobowych

“Miałam przyjemność uczestniczyć w szkoleniu organizowanym na Farmie Coachingu Pana Piotra Menciny. Celem spotkania była poprawa komunikacji kadry zarządzającej. Szkolenie było niezwykle przydatne i miało pozytywny wpływ na integrację pracowników. Zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny, świadczy o tym realizacja celu – zdecydowana poprawa komunikacji kadry zarządzającej. Prowadzący był świetnie przygotowany do tematu i miał bardzo dobry kontakt z uczestnikami.”

“Pozytywne doświadczenia zdobyte na Farmie Coachingu skłoniły mnie do odbycia osobistych spotkań coachingowych z panem Piotrem Menciną, za które mu serdecznie dziękuję.”

Grażyna, Wiceprezes ds. Komunikacji

“Na przestrzeni ostatnich dwóch lat kilkakrotnie uczestniczyłam w różnych szkoleniach organizowanych i prowadzonych przez Pana Piotra Mencinę, zarówno na naszej Uczelni jak i na Farmie Coachingu. Szkolenia prowadzone były profesjonalnie, tematyka i zakres dostosowane do potrzeb słuchaczy, przekazane w sposób zrozumiały i interesujący. Zajęcia wymagały aktywnego uczestnictwa i działań interpersonalnych przez co zyskały na swojej atrakcyjności.

Szczególne wspomnienia wiążę z dwoma spotkaniami na Farmie Coachingu pod Warszawą, gdzie na łonie natury, pośród zieleni, w luźniejszej atmosferze realizowaliśmy w czasie wykładów, zadań sprawnościowo-sportowch i biesiadowania przy stole i ognisku działania integracyjne. Z całym przekonaniem mogę polecić usługi szkoleniowo-coachingowe Pana Piotra Menciny.”

Beata, Dyrektor ds. Administracyjnych

Miałam przyjemność uczestniczyć w kilku szkoleniach prowadzonych przez pana Piotra Mencinę. Szkolenia były przydatne i praktyczne, zawierające wiele przykładów. Wykładowca miał bardzo dobry kontakt z uczestnikami, był świetnie przygotowany do tematu. Wszystkie szkolenia były ciekawie prowadzone, uczestnicy byli zapraszani do dyskusji, rozpatrywane były indywidualne przypadki. Ponadto mieliśmy wiele atrakcji plenerowych, między innymi park linowy, strzelanie z karabinka pneumatycznego i z łuku, ognisko oraz przepyszne jedzenie min. „gorący kociołek” oraz domowe przysmaki. Szkolenia zarówno pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym zostały przeprowadzone w sposób profesjonalny.”

Małgorzata, Kontroler Finansowy

Uczestniczyłam w szkoleniach organizowanych przez pana Piotra Mencinę. W mojej ocenie szkolenia zostały przeprowadzone profesjonalnie. Prowadzący na bieżąco odpowiadał na pytania uczestników. Były to konkretne odpowiedzi świadczące o wiedzy i doświadczeniu. Pan Piotr Mencina potrafi nawiązać kontakt z uczestnikami, co wpływa na atmosferę sprzyjającą dyskusji. Szkolenia spełniły moje oczekiwania.”

Agnieszka, Specjalista ds. osobowych

Pan Piotr Mencina był wykładowcą w realizowanym przez SPIGDB projekcie unijnym „Kompetencje i przejrzystość JST – kluczem do rozwoju lokalnego”. Szkolenia dla blisko 500 urzędników samorządowych zostały bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników pod względem merytorycznym. Zajęcia były prowadzone z należytą starannością, a czas racjonalnie zagospodarowany na informacje teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne. Trener prowadzący wykazał się dużą wiedzą i doświadczeniem.”

Emilia, Kierownik projektu

Wyrażamy podziękowanie dla pana Piotra Menciny za przeprowadzenie cyklu spotkań na rzecz osobistego rozwoju naszych pracowników. Celem realizowanego projektu było wsparcie kadry kierowników w zakresie „dress-code”, „savoir-vivre”, komunikacji, auto-motywacji i organizacji pracy własnej. Zajęcia prowadzone były na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Na szczególne uznanie zasługują: fachowe przygotowanie coacha, materiały dla uczestników oraz stworzenie przyjaznej atmosfery podczas spotkań. Z dużym przekonaniem rekomenduję osobę pana Piotra Menciny jako solidnego i kompetentnego partnera wyróżniającego się wysoką kulturą osobistą. Pan Piotr jest wiarygodnym i rzetelnym partnerem do współpracy.”

Mirosława, Starosta Powiatu

Informujemy, że pan Piotr Mencina przeprowadził dla pracowników naszego Urzędu indywidualne i grupowe zajęcia z zakresu komunikacji. Cykl spotkań został przeprowadzony w sposób profesjonalny oraz co warto podkreślić w miłej atmosferze. Duża empatia, łatwość nawiązywania kontaktów, wysokie umiejętności interpersonalne, kompetencje oraz nienaganne maniery i kultura osobista pana Piotra Menciny, to cechy, które zostały szczególnie podkreślone przez pracowników naszego Urzędu.

Dominik, Wójt Gminy

Uprzejmie informuję, że pan Piotr Mencina wspierał pracowników naszego Urzędu prowadząc grupowe i indywidualne sesje coachingowe. W opinii naszych pracowników spotkania z panem Piotrem były bardzo ciekawe i inspirujące. Nowoczesna formuła współpracy – coaching – okazała się również skuteczna.”

Andrzej, Burmistrz Miasta

Pan Piotr Mencina był konsultantem naszego Klubu Parlamentarnego w zakresie mediów i komunikacji społecznej. W opinii przedstawicieli Klubu, wiedza i doświadczenia pana Menciny znajdują wszechstronne zastosowania i zasługują na najwyższe uznanie.”

Zbigniew, Wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego

Uczestniczyłam w dwóch szkoleniach prowadzonych przez Piotra Mencinę. Pan Piotr przekazywał swoja wiedzę w sposób interesujący, profesjonalny i żywy. Potrafił dzielić się swoim doświadczeniem, ilustrował tok prezentacji przykładami, rzeczywistymi zdarzeniami. Podobało mi się jego podejście do tematu, które sprawiało, że słuchający stawali się aktywnymi uczestnikami spotkania. Szkolenia pozwoliły mi spojrzeć w inny sposób na dany temat.”

Bożena, Specjalista ds. osobowych

No comments
Share:
SEO Powered by Platinum SEO from Techblissonline