CO TO JEST COACHING? Rodzaje i korzyści.

Co to jest Coaching?

Zgadzam się z definicją, że Coaching to praktyczna umiejętność kreowania takich rezultatów,  jakich szczerze pragniemy. Coaching jest sztuką i nauką tworzenia indywidualnej doskonałości. Sztuką, ponieważ każdy wnosi swoją niepowtarzalną osobowość i styl do tego, co i jak robi. Nauką, ponieważ istnieją skuteczne metody i procesy odkrywania zasad postępowania stosowanych, przez jednostki wybitne, w celu osiągania wybitnych rezultatów. Co to jest coaching? Prawdopodobnie najlepsza metoda rozwoju osobistego.

Źródłem mojej inspiracji w pracy coacha jest model poziomów logicznych Roberta Diltsa. Dotyczy on wspierania klienta, poprzez inspirowanie go na różnych poziomach funkcjonowania.

Wyobraź sobie zakochaną parę. Dwoje wspaniałych ludzi na początku wspólnej drogi. Są sobą zauroczeni, więc nie zwracają uwagi na sprawy, które w przyszłości mogą zadecydować o ich wspólnym szczęściu. Jednak już teraz, każde z nich, ma swoje oczekiwania i preferencje. Dotyczą one jakości środowiska życia, niezbędnych umiejętności, wyrażanych w ważnych kwestiach przekonań, wyznawanych wartości oraz poczucia tożsamości indywidualnej i tożsamości związku. Im bardziej zgodne są te oczekiwania, tym prawdopodobnie lepsza będzie relacja. Brak zgodności zmusza do kompromisu i nieustannej pracy, wspólnego rozwoju. Obie sytuacje mogą trwać i zakończyć się szczęśliwie. Jednak koszty osiągnięcia sukcesu, zarówno emocjonalne jak i materialne, będą inne.

Zmiana w coachingu. 

Najważniejszą korzyścią, jaką uzyskujemy stosując model poziomów logicznych podczas wywiadu i stawiania diagnozy, jest uporządkowanie informacji, które od klienta otrzymujemy. Jak sama nazwa wskazuje, model poziomów ma hierarchiczną budowę. Dzięki poziomom neurologicznym, coach zyskuje łatwość stawiania diagnozy i wyboru narzędzi do pracy z klientem. Natomiast klient zyskuje pewność, że coach dobiera odpowiednie metody oraz, że sam coaching jest skuteczny. Podejście wielopoziomowe jest również niezwykle przydatne podczas budowania zespołów, rozwiązywania konfliktów, określania ścieżek kariery, motywowania, rozwoju kompetencji i w wielu innych.

Częstym błędem – a w zasadzie niewykorzystaniem pełnego potencjału – jest stosowanie coachingu tylko na poziomie umiejętności. Tutaj wystarczy zwykłe szkolenie lub trening indywidualny pod okiem mistrza. Zdecydowanie większe korzyści możesz uzyskać wykorzystując coacha do zmiany ograniczających przekonań. 

Ile razy słyszałeś narzekanie swoich sprzedawców: “Ale szefie – tego się nie da sprzedać, bo konkurencja ma lepszą cenę”? Myślisz, że to sprawa braku umiejętności. Wysyłasz ich na kolejne szkolenie z technik sprzedaży a potrzeba im wiary w siebie.

Chcesz wiedzieć lepiej co to jest coaching? Poznaj rodzaje coachingu.

Biorąc pod uwagę kontekst i zakres realizowanej współpracy, warto wiedzieć dokładnie co to jest coaching. Wyróżniamy następujące główne typy coachingu:

Coaching wykonawczy (Executive coaching) jest skierowany do najważniejszych osób w organizacji – do prezesów, dyrektorów, kluczowych menedżerów i innych osób odpowiedzialnych za kierowanie przebiegiem procesów. Dostarcza umiejętności wspierających osobisty rozwój i radzenie sobie z trudnościami ograniczającymi efektywność prowadzonego biznesu. Udzielane wsparcie dotyczy np: kształtowania strategii a także wdrażania wartości i misji.

Coaching zawodowy (stanowiskowy)  dotyczy rozwoju wymaganego potencjału do pracy na konkretnym stanowisku. Coach dba o dostarczenie pracownikowi kompletnego pakietu niezbędnych kompetencji, przekonań i postaw wymaganych przy efektywnej realizacji zleconych zadań na danym stanowisku.

Coaching zespołu (team coaching) jest skoncentrowany na skutecznej pracy zespołu zadaniowego. Wykorzystuje sumę potencjałów oraz doświadczenia wszystkich uczestników procesu. Szczególnie cenny jest w okresie zmiany w organizacji. Może służyć na przykład lepszej komunikacji w zespole.

Coaching osobisty (life coaching) to najbardziej intymna forma relacji z coachem. Dotyczy osobistej sfery życia klienta. Klient musi mieć absolutne zaufanie do swojego coacha, bowiem przedmiotem spotkania może być poprawa funkcjonowania w relacjach z bliskimi, przejście do nowego etapu w życiu, czy nawet problemy zdrowotne.

Wybrane korzyści stosowania coachingu.

 • dostosowanie tempa wprowadzania zmian do możliwości klienta,
 • w porównaniu do innych metod – coaching jest stosunkowo krótkim procesem,
 • intensywność coachingu jest dokładnie taka jaka powinna być – dostosowana do indywidualnych potrzeb,
 • silna koncentracja na bardzo konkretnym zadaniu – określonym w zawartym kontrakcie,
 • w porównaniu do innych metod – coaching jest atrakcyjny finansowo (relacja: czas/budżet/efekt),
 • indywidualny dobór narzędzi  interwencji – zgodny z możliwościami, przekonaniami oraz wartościami,
 • czerpanie z szerszego i bogatego doświadczenia merytorycznego coacha,
 • uzyskany efekt jest stosunkowo trwały, czasami odmienia życie.

Jak przebiega coaching w praktyce?

Na pierwszym spotkaniu z coachem, zostaje przeprowadzone rozpoznanie potrzeb klienta, precyzyjne wyjaśnienie co to jest coaching oraz następuje ustalenie warunków współpracy, czyli tzw. kontrakt.

Na drugim spotkaniu, coach przedstawia klientowi plan działania oraz propozycję pracy, którą należy wykonać. Jeśli klient ostatecznie akceptuje plan oraz osobę coacha – rozpoczyna się faza właściwa coachingu.

Odbywają się kolejne spotkania, na których klient poprzez współpracę z coachem zmierza do wypełnienia zadań coachingu określonych w kontrakcie. Na bieżąco są określane postępy w realizacji postawionych celów.

Ostatnie spotkanie jest podsumowaniem wyników i wniosków z wykonanej pracy. Stanowi zamknięcie procesu współpracy. Jednak na tym etapie, może nastąpić wyznaczenie nowych obszarów i celów do realizacji.

Czym różnią się role w zawodach wspierających?

Wśród zawodów związanych z branżą rozwoju osobistego, należy wymienić następujące specjalności:

 • nauczyciel – przekazuje wiedzę, często teoretyczną, wymaganą przez zleceniodawcę,
 • trener – skupia się na praktycznych umiejętnościach, znajomości reguł, dąży do mistrzostwa,
 • doradca – wspiera swoją radą proces decyzyjny,
 • konsultant – pomaga w poszukiwaniach najlepszych dostępnych rozwiązań,
 • mentor – jest mistrzem w swojej dziedzinie, pomaga przekraczać wewnętrzne opory, kształtuje z klientem pozytywne przekonania i wartości,
 • inspirator – wykracza poza praktyczność, porusza się w świecie biznesowej wizji oraz misji a w życiu prywatnym także i duchowości,
 • mówca motywacyjny – osoba o szczególnym talencie do wystąpień publicznych i przekazywania ogólnych treści w sposób zachęcający do dalszych poszukiwań i rozwoju,
 • psychoterapeuta – bada dogłębnie zakamarki duszy i przeprowadza interwencję, sugerując lub pomagając klientowi odkryć najlepsze rozwiązanie,
 • psychiatra – oprócz zasobów wiedzy, dysponuje, jako jedyny w tym gronie, lekami,
 • coach – pomaga w rekonstrukcji nieefektywnego stanu obecnego klienta, w kierunku stanu pożądanego.

Każda z tych specjalności może mieć swoje specjalizacje. Wynikają one z konkretnej wiedzy i doświadczeń specjalisty, dostępu do grupy klientów, indywidualnych preferencji. Z punktu widzenia klienta, niezwykle ważny jest trafny dobór specjalisty do aktualnej potrzeby.

Możesz czuć się bezpiecznie. Wiesz już co to jest coaching. Poznaj także zasady etyki profesjonalnych coachów.

Zawody wspierające są zawodami zaufania publicznego. Klient ma prawo wiedzieć, że jest chroniony zapisami kodeksów etycznych oraz posiada prawo zgłoszenia ewentualnych nadużyć do odpowiednich stowarzyszeń i izb branżowych.

Tutaj znajdziesz kodeks etyczny coacha opracowany przez Izbę Coachingu. Zgadzam się z nim w każdym punkcie.

Kim jest superwizor dla coacha?

Profesjonalny coach to wielki skarb dla klientów w potrzebie i organizacji. Jedną z miar dojrzałości coacha jest jego stosunek do samego siebie. To czy potrafi przyznać, że sam potrzebuje wsparcia.

Superwizja to kluczowy element poprawiania własnej skuteczności coacha. Do niedawna znana tylko w środowisku osób zajmujących się profesjonalną psychoterapią, obecnie znajduje również swoje miejsce w procesie wspierania ludzi sukcesu. Polega na kontakcie coacha z jednym bądź wieloma doświadczonymi specjalistami, uczy elastyczności w zetknięciu z problemami zgłaszanymi przez klienta. Pomaga wyjść poza osobiste ograniczenia coacha, zapobiega rutynie. Superwizja może mieć charakter incydentalny bądź regularny – w zależności od potrzeb. Jednak najważniejsza jest odwaga i podjęta decyzja o potrzebie zewnętrznego wsparcia.

Dowiedz się więcej:

IZBA COACHINGU

ICF (International Coach Federation)

PIOTR MENCINA – zapraszam na coaching

No comments
Share:
SEO Powered by Platinum SEO from Techblissonline